Verduurzaming van een gebouw (woning of bedrijfspand)

Het verduurzamen van een gebouw is een persoonlijk proces en vereist maatwerk. U zoekt natuurlijk maatregelen die passen bij uw gebouw, maar u heeft ook bepaalde comfortwensen en een bepaald budget. Wilt u gaan verduurzamen en/of heeft u plannen voor grootschalig onderhoud en renovatie? Dan is het slim om eerst een energieadviseur naar het gebouw te laten kijken. Een energieadviseur kan inschatten welke maatregelen passen bij uw gebouw én bij u.

Met het energieadvies van De Groene Voet krijgt u inzicht in de mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Zo weet u waar u aan toe bent, en maakt u straks de juiste keuzes om de energieprestatie van uw gebouw te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie van uw gebouw heeft als resultaat:

Lagere energiekosten

Lagere onderhoudskosten

Meer comfort

Beter voor het milieu

Waardevermeerdering van uw vastgoed

Het verduurzamingstraject van De Groene Voet bestaat uit drie onderdelen:

  • Het opstellen van een energielabel van uw gebouw
  • Een persoonlijk gebouw verbeterplan aan de hand van 3 verduurzamingsscenario’s


Stappenplan / werkwijze

Stap 1

Na het doorlopen van de stappen 1 t/m 5 (energielabel woningbouw, of energielabel bedrijfspand) om te komen tot een energielabel, zal uw energielabel nog niet afgemeld worden, maar wordt, op basis hiervan, een persoonlijk Gebouwverbeterplan met een indicatieve energielabelberekening opgesteld. Hierin kunt u zien wat het energielabel zal zijn na realisatie van de energiebesparende maatregelen uit max. 3 verschillende scenario’s. (Financieel rendabel, zeer energiezuinige scenario’s) 

Stap 2

Het opgestelde gebouwverbeterplan zullen wij met u bespreken en verder toelichten. Op basis hiervan kunt u bepalen of en welke maatregelen u uit wilt gaan voeren.

Stap 3

Ondersteuning bij het offerte traject van de door u geselecteerde energiebesparende maatregelen

Stap 4

Inventariseren van de mogelijkheden voor subsidie en duurzaamheidsleningen en ondersteuning bij de aanvraag hiervan.

Stap 5

Bezoek op de locatie om de opname door de geselecteerde aannemer voor het uitvoeren van de maatregelen te begeleiden en eventueel het beantwoorden van vragen.

Stap 6

Na de realisatie zal, aan de hand van de opname op de locatie, de verstrekte gegevens en de verkregen informatie van het locatiebezoek, het energielabel worden opgesteld aan de hand van de uitwerking van de opname, tekeningen en foto’s.